TỦ BẾP INOX MELAMIN

Chậu đơn

 12/5/2011  Đăng bởi: admin

Chậu inox một hố to

Chậu đơn

 

Chất liệu Inox mờ

Kích thước 710 x 450 x 230